Sie sind hier

Alex Thillens

Wëntger

62 Joer

Staatsbeamten
Gemengeconseiller
President Lellger Gaard
Vize-President "Foyer Eislecker Heem"
Keessjee Pompjeeë Wëntger
Member vun der Commission du patrimoine et du souvenir
President vun der Entente Heeschdref